choroba afektywna dwubiegunowa

Przyczyny i leczenie choroby dwubiegunowej

Choroba afektywna dwubiegunowa dotyka w równym stopniu mężczyzn, jak i kobiety. Pojawia się najczęściej między 20 a 30 rokiem życia. Może jednak wystąpić zarówno we wcześniejszym, jak i późniejszym okresie. Za główną przyczynę choroby ChAD uznaje się kombinację czynników: genetycznych, biochemicznych i

choroba afektywna dwubiegunowa

Czym właściwie jest choroba afektywna dwubiegunowa?

O tego rodzaju schorzeniu słyszymy raczej bardzo rzadko, chociaż absolutnie nie jest zjawiskiem nowym czy nieznanym. Jeszcze do niedawna była nazywana psychozą maniakalno-depresyjną ze względu na swoje – skądinąd ciekawe – objawy. Sama choroba dotyczy z całą pewnością jednego do półtora procenta