emocje, problemy psychiczne

Co kształtuje, a co zaburza naszą osobowość?

Na to, jacy będziemy oraz jak ukształtowana zostanie nasza osobowość, wpływ ma wiele czynników. Kształtowanie osobowości zaczyna się już od najmłodszych lat, dlatego ważne jest, aby dziecko miało dobre doświadczenia w pierwszym okresie swojego życia oraz aby otaczający je dorośli byli dobrymi modelami i wzorami do naśladowania zachowań – te bowiem z pewnością będą kopiowane przez dziecko. Ważne jest również środowisko, na przykład szkolne, czynniki kulturowe, które mają bezpośredni wpływ na jego wychowanie, decyzje podejmowane podczas okresu dojrzewania, ale również styl wychowania, jaki charakteryzuje daną rodzinę.

Zaburzenia osobowości – czym właściwie są?

Tak naprawdę zaburzenia osobowości są tym, co zwykle nazywa się psychozami czy chorami psychicznymi. To znaczne odchylenia na przykład w zachowaniu, skrajne i trudne do zaakceptowania odmienności, mała bądź żadna elastyczność w reagowaniu na różnorodne, nieraz trudne sytuacje życiowe, to także trudności w zdobywaniu szczytów, jakie pragnie się osiągnąć.

Mniej typowe odmiany zaburzeń osobowości

Zaburzenia mogą charakteryzować się również niedostosowaniem do życia w społeczeństwie; człowiek może być niedojrzały i w dziecięcy sposób zaspokajać swoje potrzeby, nie integrując się z nikim, może być osobowością typowo ekscentryczną, nastawioną na traktowanie ludzi z góry, osobą o niepohamowanych popędach, narcystyczną, o zawyżonej wartości własnej, biero-agresyną, ale również psychoneurotyczną, naiwną, bez odporności na sytuacje życiowe.

Joanna Kowalska (Author)