depresja, nerwica, terapia nerwicy

Czym depresja i nerwica różnią się od siebie?

Depresja i nerwica to popularne zaburzenia zdrowia psychicznego, które mimo wielu wspólnych symptomów takich, jak chociażby apatia czy bezsenność, stanowią dwie zupełnie odrębne choroby.

Czy depresja i nerwica to ta sama choroba?

Zarówno w przebiegu depresji, jak i nerwicy, występować mogą objawy takie, jak lęk, drażliwość, obniżenie nastroju, apatia oraz problemy ze snem. Mimo, że obraz kliniczny tych schorzeń może być bardzo podobny, są to dwie zupełnie różne jednostki chorobowe.

W depresji przeważającymi symptomami są brak energii, obniżenie nastroju, uczucie wyczerpania oraz tak zwana anhedonia, czyli niemożność odczuwania przyjemności. Podłoże tej choroby jest wieloczynnikowe – za jej pojawienie się odpowiadają bowiem zarówno predyspozycje genetyczne, jak i czynniki stresowe oraz stan fizyczny organizmu.

Jeśli chodzi natomiast o nerwice, to stanowią one grupę schorzeń psychicznych wywołanych czynnikami psychologicznymi, które polegają na zakłóceniu prawidłowych funkcji organizmu. Podstawowym ich objawem jest lęk. Oprócz tego, charakterystyczne dla nerwicy są: zaburzenia wzroku i słuchu, niedowłady kończyn, napięciowy ból głowy, problemy z oddychaniem, uderzenia gorąca oraz kołatanie serca. Występować mogą tu również zaburzenia emocjonalne, jak niepokój, irytacja oraz fobie.

Jak odróżnić depresję od nerwicy?

O występowaniu depresji świadczyć może występowanie minimum dwóch z kluczowych objawów, do których zalicza się:

  • Niemożność cieszenia się życiem, utrata zainteresowań
  • Obniżenie nastroju – przewlekłe uczucie smutku i przygnębienia
  • Brak energii, wzmożona męczliwość

Symptomy te utrzymywać muszą się przez okres co najmniej 2 tygodni. Do powszechnych objawów depresji zaliczyć można również:

  • Zaburzenia snu
  • Spadek apetytu
  • Osłabienie koncentracji i uwagi
  • Niska samoocena, poczucie winy
  • Pesymistyczne widzenie przyszłości

Zaburzenia nerwicowe są natomiast grupą schorzeń cechujących się szeregiem zróżnicowanych objawów, wśród których podstawowym jest lęk. Zwykle pojawienie się albo nasilenie symptomów jest powiązane z wystąpieniem sytuacji stresowej. Charakterystyczne dla nerwicy są także symptomy somatyczne, czyli związane z organizmem chorego.

 

Leczenie depresji i nerwicy

Najważniejszym sposobem leczenia depresji jest terapia farmakologiczna. Psychiatra dobiera stosowny lek przeciwdepresyjny biorąc pod uwagę nasilenie objawów choroby, wiek pacjenta i współistniejące schorzenie. Taka terapia ma na celu wyeliminowanie symptomów depresji i zapobiegnięcie ich nawrotom w przyszłości.

Leczenie zaburzeń nerwicowych opiera się natomiast przede wszystkim na psychoterapii. Tylko niektóre nerwice, które przebiegają z wyjątkowo nasilonymi objawami, wymagają wdrożenia stosownej farmakoterapii. W leczeniu stosuje się wówczas leki przeciwlękowe, antydepresyjne i blokery receptora beta redukujące towarzyszące lękowi objawy, jak kołatanie serca czy drżenie rąk.

W łagodnych stanach napięcia nerwowego i niepokoju, sięgnąć można po dostępne bez recepty tabletki uspokajające bazujące w dużej mierze na wyciągach roślinnych.

Andrzej Paschalski (Author)