depresja

Depresja u młodzieży

Specjaliści coraz częściej diagnozują zaburzenia depresyjne u młodzieży. Co wydaje się być szczególnie niepokojące, stopniowemu obniżaniu ulega wiek, w którym występuje pierwszy epizod depresyjny. Jakie są jego główne przyczyny, objawy i sposoby leczenia?

Przyczyny depresji u osób młodych?

Depresja u młodzieży związana jest przeważnie z czynnikami biologicznymi, psychologicznymi, zachodzącymi wydarzeniami oraz sytuacją rodzinną i szkolną. Podzielić można je na osobiste (wewnętrzne) oraz powiązane z otoczeniem (zewnętrzne).

Do pierwszych z nich zaliczyć można uwarunkowania genetyczne oraz cechy osobowości, które kształtują się w procesie jej rozwoju. Mowa tutaj między innymi o większej lub mniejszej odporności na stres i skuteczności w radzeniu sobie w sytuacjach społecznych oraz różnym stopniu dojrzałości emocjonalnej i intelektualnej.

Przyczyny zewnętrzne to natomiast przemoc w rodzinie, jej zła sytuacja społeczna i finansowa, niedostateczna więź z rodzicami, opiekunowie nie udzielający wsparcia, niedostępni z powodu choroby czy uzależnienia oraz utrata rodzica z powodu z rozwodu lub śmierci.

Wymienione powyżej przyczyny depresji u osób młodych odnoszą się do możliwego podłoża dla wystąpienia zaburzeń w sytuacji, w której zadziała dodatkowy czynnik wyzwalający. Może nim być niepowodzenie odnośnie relacji z rówieśnikami, wyników w szkole, prób uniezależnienia się od rodziców czy tworzenia pierwszych poważniejszych związków.

Główne objawy depresji u młodzieży

Objawy składające się na zespół depresyjny u osób młodych nie różnią się w szczególny sposób od tych, z którymi mamy do czynienia w przypadku dorosłych. Próby sklasyfikowania depresji u młodzieży powiązane są raczej z kontekstem wystąpienia jej objawów. W związku z tym wyróżnia się depresję związaną z:

 • Traumatycznym wydarzeniem
 • Chorobą somatyczną
 • Zaburzeniami rozwoju zachowania i emocji
 • Zaburzeniem afektywnym

Do najpopularniejszych objawów depresji u młodzieży zalicza się:

 • Negatywną ocenę siebie i świata
 • Obniżenie nastroju
 • Zwiększony poziom lęku
 • Poczucie bezradności
 • Zaburzenia pamięci i koncentracji
 • Zmniejszenie aktywności
 • Utrata zdolności do przeżywania przyjemności
 • Różnego rodzaju objawy fizyczne, na przykład dolegliwości z przewodu pokarmowego bez żadnej uchwytnej przyczyny
 • Myśli i próby samobójcze

Depresja negatywnie wpływa na funkcjonowanie w rodzinie, w szkole i relacjach z rówieśnikami. Przeważnie te negatywne konsekwencje nasilają objawy w choroby, co przyczynia się do znacznego pogorszenia sytuacji osoby chorej. Warto tu także wspomnieć o tym, iż depresja u młodzieży bardzo często wiąże się z ryzykiem przyjmowania substancji psychoaktywnych i rozwoju uzależnienia oraz ryzykiem występowania kolejnych epizodów depresyjnych w dorosłym życiu.

Leczenie depresji u osób młodych

Podstawą leczenia zaburzeń depresyjnych jest psychoterapia – indywidualna lub grupowa. Niekiedy wskazana jest terapia rodzinna, która może być prowadzona w nurcie behawioralnym, psychodynamicznym lub psychoanalitycznym. Wybór formy oraz metody psychoterapii jest uzależniony od indywidualnej oceny sytuacji pacjenta dokonywanej podczas jednej lub kilku konsultacji u lekarza psychiatry lub psychoterapeuty.

W niektórych przypadkach wskazane jest leczenie farmakologiczne, lecz powinno być ono brane pod uwagę na drugim miejscu. Im pacjent jest młodszy, tym bardziej zasadne jest unikanie przyjmowania leków. Jeżeli jednak zajdzie taka konieczność, najczęściej stosuje się tu preparaty z gruby inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny jak sertralina, fluoksetyna czy escitalopram.

 

Joanna Kowalska (Author)