emocje, problemy psychiczne

Jak działa psychika osoby molestowanej seksualnie?

Trudno nam, jako społeczeństwu, wyobrazić sobie większą krzywdę, jaką może wyrządzić jeden człowiek drugiemu, niż molestowanie seksualne, to jednak wciąż pozostaje aktualnym oraz bardzo ważnym problemem w zasadzie w każdym społeczeństwie. Najbardziej jednak zawsze boli molestowanie seksualne dzieci, często dokonywane przez ich prawnych lub domniemanych opiekunów – te bowiem doznając takich traumatycznych przeżyć doznają nieraz na zawsze zwichnięcia psychicznego.

Ciało pamięta więcej niż umysł

Takie przeżycia bardzo często są niemal automatycznie wypierane z pamięci, zacierane i odrzucane, odpychane, chociaż wracają zwykle ze zdwojoną siłą w najmniej oczekiwanych momentach. Trudno się dziwić zatem, że do molestowania seksualnego przyznają się najczęściej osoby dorosłe, które na tyle przewalczyły w sobie ten problem, że są w stanie rozmawiać na jego temat zupełnie normalnie, bardzo często zdarza się również, że to osoby związane z show biznesem częściej są ofiarami tego rodzaju traum – ucieczka w ten rodzaj karier jest jakby odebraniem sobie należnego poczucia ważności w okresie dzieciństwa.

Jak osoba molestowana reaguje na zagrożenia?

Niektóre zachowania ludzi dorosłych są dla innych niezrozumiałe, zwykle chodzi o wycofanie się, unikanie konfrontacji czy uciekanie od problemu, jaki staje na drodze. Tak właśnie najczęściej reagują osoby, które w dzieciństwie były molestowane. Takie osoby mają również trudności z budowaniem poważnych, trwałych relacji, nie walczą nigdy o swoje i zwykle maja zaburzone poczucie własnej wartości.

Joanna Kowalska (Author)