nerwica

Nerwica – co powinieneś wiedzieć o tym schorzeniu

Co oznacza pojęcie nerwicy według specjalistów?

Nerwica jest to zaburzenie psychiczne, którego źródłem są nierozwiązane konflikty wewnętrzne. Przejawia się w zaburzeniach normalnego stylu życia i funkcjonowania człowieka w zakresie psychiki, uczuciowości oraz czynności fizjologicznych organizmu. Nerwica różni się od standardowych zakłóceń samopoczucia, które objawiają się podobnie, głównie tym, że ma charakter nawracający, pomimo braku działania żadnego czynnika wyzwalającego. Mogą prowadzić do dysfunkcji różnych narządów.

Jakie są objawy i przyczyny nerwicy?

Objawy mogą mieć charakter zaburzeń somatycznych lub też nieprawidłowości związanych z funkcjami poznawczymi oraz zaburzeń w wyrażaniu swoich emocji. Na nerwicę mogą wskazywać zatem zarówno bóle żołądka, kołatanie serca, zawroty głowy oraz drżenie kończyn, jak i problemy z koncentracją, pamięcią, lęki czy też apatia. Ponadto, w objawach wymienia się zaburzenia pamięci, koszmary, ogólne zmęczenie lub nadpobudliwość, mdłości, suchość w ustach, pocenie się oraz biegunki czy wymioty. Pojedyncze epizody tego typu jeszcze nie wskazują na nerwicę. Możemy o niej mówić dopiero wówczas, gdy powtarzają się one cyklicznie. Ciężko jest rozpoznać typową chorobę nerwicy, należy jednak być uważnym i przy podejrzeniu jej wystąpienia dobrze jest skonsultować się ze specjalistą. Podejrzewa się, iż nerwice pojawiają się u osób, które mają za sobą różne konflikty wewnętrzne. Kiedy więc jesteśmy na nią narażeni? Specjaliści przyjmują, że do grupy podwyższonego ryzyka należą osoby po urazach psychicznych i silnych przeżyciach, kiedy dużo się stresują i są przemęczone oraz jeśli nasz organizm reaguje obronnie na stres w sposób prowadzący do problemów psychicznych.

Czy nerwicę można wyleczyć?

Jak każde schorzenie na tle psychicznym, nie łatwo jest wyleczyć najróżniejsze typy nerwic. Nie jest to jednak zadanie niemożliwe do wykonania. Dobrym krokiem do wyleczenia nerwicy jest zmiana stylu życia oraz przewartościowanie wielu rzeczy. Natomiast najskuteczniejszym rozwiązaniem na pozbycie się tych zaburzeń jest psychoterapia. Tylko doświadczeni specjaliści o wysokich kwalifikacjach zawodowych mogą postawić tego typu diagnozę, trudną do rozpoznania. W niektórych przypadkach nie jest łatwo odróżnić prawdziwe, cielesne zaburzenia od tych na tle psychicznym. Jednakże wszelkie nieleczone zaburzenia nerwicowe mogą doprowadzić do dysfunkcji narządów, zwykle tych najsłabszych. Leczenie nerwic obejmuje przede wszystkim objawy- próbuje się je złagodzić, stosując różnorodne farmaceutyczne specyfiki, których coraz więcej pojawia się na rynku. Lekarz stara się poznać bezpośrednią przyczynę zaburzeń oraz ją usunąć lub ewentualnie wyleczyć. Stosuje się zarówno psychoterapię indywidualną jak i grupową. Zalecana jest również pomoc i wsparcie najbliższej rodziny. Najważniejsze jednak, by pacjent sam przed sobą przyznał się do pewnych rzeczy, poszukał przyczyn stresu albo lęku, uświadomił sobie, w jakich sytuacjach występują dane objawy i z czym się one wiążą, a potem nauczył się technik radzenia sobie z zaburzeniami nerwicowymi. 

 

Joanna Kowalska (Author)