Uncategorized

Spotykana jest autoagresja

Mogłoby się wydawać, że każdy człowiek chce dla siebie jak najlepiej i że robi wszystko, aby jak najlepiej dbać o siebie. Niestety, czasami jest tak, że pojawiają się różnego rodzaju zachowania związane z autoagresją, a one mają na celu zniszczenie siebie.

W jakich kategoriach rozpatrywać autoagresję?

Warto wiedzieć, że autoagresja może się objawiać poprzez aktywne szkodzenie sobie samemu, takie jak okaleczanie, próba samobójcza, ale także możemy mieć do czynienia z autoagresją bierną, taką jak głodzenie się, czy zaniedbywanie higieny. To co łączy te dwie rzeczy i co sprawia, że możemy wówczas brać pod uwagę autoagresję, to z pewnością fakt, że te działania są podejmowane świadomie, celowo i mają za zadanie wyrządzenie krzywdy samemu sobie.

Uznawana kulturowo?

Trzeba sobie tutaj zdawać sprawę z tego, że w jednych kulturach, tak jak u nas, autoagresja jest czymś złym. Jednak zdarzają się takie podkultury i grupy etniczne, gdzie autoagresja jest traktowana jako przejaw praktyk mistycznych, albo ma za zadanie wyrobić odpowiednie, jak najwyższe miejsce w hierarchii danej podkultury. Tak się dzieje na przykład w więzieniu.

Trzeba sobie jednak zdawać sprawę z tego, że w naszej kulturze jest to przejaw zaburzeń psychicznych, co wiąże się z tym, że należy poszukać pomocy u specjalistów. Jeśli mamy podejrzenie, że ktoś dokonuje na sobie aktów autoagresji, to koniecznie powinniśmy go namówić na odpowiednie leczenie, które pomoże mu również w uzyskaniu większego poczucia własnej wartości.

Joanna Kowalska (Author)