terapia nerwicy

Terapia integracji sensorycznej – kolejna moda czy rzeczywiście istotna pomoc dla Twojego dziecka?

Co to jest integracja sensoryczna?

Pojęcie to jest popularne na świecie od niedawna. Przez ostatnie lata zrobiło karierę również w Polsce. Można śmiało stwierdzić, że terapie integracji sensorycznej stały się w ostatnim czasie modne. Świadczy o tym nie tylko wzmożone zainteresowanie rodziców na te tematy, ale również ogromna liczba psychologów, pedagogów i logopedów, którzy chcą zostać tego typu terapeutami. Integracja sensoryczna jest to umiejętność, która pozwala odczuwać, porządkować i przetwarzać oraz łączyć ze sobą i rozumieć bodźce pochodzące z zewnątrz, takie jak: bodźce wzrokowe, słuchowe, dotykowe, a także węchowe i smakowe. Dochodzą one do mózgu za pośrednictwem naszych zmysłów. Dzięki prawidłowym takim procesom możliwe jest odpowiednie zachowanie, adekwatne do danej sytuacji. Dzięki integracji sensorycznej jesteśmy w stanie rozwijać swoje umiejętności i sposoby zachowań, dostosowane do wymagań otoczenia. Taką umiejętność systemu nerwowego człowiek rozwija przez całe życie. Jednak najbardziej intensywne procesy uczenia się odpowiedniego odbierania bodźców mają miejsce w pierwszych sześciu bądź siedmiu latach życia.

Na czym polega tego typu terapia?

Terapia IS jest poprawą organizacji lub przeorganizowaniem pracy mózgu poprzez ćwiczenia, w których dziecko doświadcza zróżnicowanych bodźców sensorycznych podczas ruchu. Terapia ta różni się od wielu innych technik, ponieważ nie uczy dziecka specyficznych umiejętności takich jak liczenie, różnicowanie jednego dźwięku od drugiego, zapamiętywanie sekwencji dźwięków, rysowanie linii między określonymi punktami, jazdy na rowerze, łapanie piłki itd. Ma ona raczej za zadanie wzmocnienie zdolności do uczenia się mózgu w jaki sposób szybko i wydajnie opanować te specyficzne umiejętności. Terapia IS jest suplementem, uzupełnieniem terapii uczących podstawowych technik szkolnych, takich jak czytanie czy pisanie, a nie ich zastąpieniem. Może być uzupełnieniem różnego typu rehabilitacji dzieci. Redukuje poziom zaburzeń w pracy mózgu i pozwala na precyzyjne i szybkie uczenia się i rozwój dostosowanego do wymagań otoczenia zachowania. 

Pomoce w terapii IS

Terapeuci integracji sensorycznej używają w terapiach różnorodnych zabawek edukacyjnych, które znajdują się w ofertach różnych nowoczesnych sklepów. Coraz to inny i nowy da dziecka charakter zabaw oraz używanych pomocy terapeutycznych intensywnie stymuluje twór siatkowaty, który wpływa na zdolność do uwagi i koncentracji, niezbędnej w procesie uczenia się. Ważne jest, by pamiętać, że tego typu zabawki edukacyjne powinny przyciągać jak największe zainteresowanie ze strony dziecka. Wiąże się to z ich ciekawymi, różnorodnymi kolorami oraz kształtami. Ponadto, dobrym rozwiązaniem na pobudzenie aktywności układu nerwowego są nowoczesne koce obciążeniowe. Ich odpowiednie dobranie zapewnia dodatkowe efekty. Biorąc pod uwagę wszelkie rozważane aspekty, warto czasem zastanowić się, czy aby przypadkiem zachowanie Twojego dziecka nie wskazuje na zaburzenia w percepcji bodźców.

Joanna Kowalska (Author)