problemy psychiczne

W jaki sposób badane jest zdrowie psychiczne?

Nasze zdrowie psychiczne to w zasadzie najważniejszy element naszego zdrowia, o który trzeba dbać szczególnie mocno, ponieważ to właśnie on jest elementem wiążącym nas na stałe z rzeczywistością oraz ze wszystkim, co się dzieje wokół nas. Jeśli tylko u siebie lub u kogoś bliskiego zauważymy niepokojące sygnały, koniecznie powinniśmy udać się po poradę do specjalisty. Tam zostaną profesjonalnie zbadane najważniejsze aspekty.

Co jest ważne poza ogólnym stanem zdrowia?

Lekarz, który będzie wydawał osąd w sprawie chorego koniecznie musi posiadać spójny, całościowy obraz sytuacji, a więc wszystkie przebyte choroby neurologiczne, a także informacje związane z dzieciństwem. Lekarz prowadzący podczas spotkania z pacjentem ocenia najczęściej zachowanie się oraz napęd psychoruchowy, ale także świadomość, przytomność, nastrój, w jakim znajduje się pacjent, sposób rozmowy – ewentualną gadatliwość czy afazję. Po uwagę brana jest również inteligencja oraz cechy osobowości, poczucie znajdowania się w chorobie oraz różnego rodzaju zaburzenia postrzegania.

Jakie badania trzeba wykonać w takich sytuacjach?

W diagnostyce tego rodzaju zaburzeń najpopularniejsze są dzisiaj oraz najpraktyczniejsze badania neuroradiologiczne, wykonywane za pomocą tomografa komputerowego, rezonansu magnetycznego, pozytronowej emisji tomografii czy badań elektrocefalograficznych. W przypadku ostatniego badania, tak zwanego EEG, umieszczone na głowie pacjenta elektrody rejestrują aktywność neuronów kory mózgu, a więc reakcji na świat zewnętrzny. Badanie to jest wykonywane najczęściej ze względu właśnie na swoją efektywność.

Joanna Kowalska (Author)