problemy psychiczne

Zdrowie psychiczne matek – czy tak trudno o nie zadbać?

Wszystkim nam wydaje się, że okres okołoporodowy to czas przede wszystkim ogromnej radości z faktu, jak bardzo ma się zmienić niedługo nasze życie. Sama rola matki oraz przygotowanie do niej nie jest łatwym zadaniem dla żadnej kobiety. Podczas tego procesu zmienia się naprawdę wiele – nie tyko z ciałem kobiety, ale przede wszystkim z osobowością oraz z psychiką i według wszelkich badań jest to czas, który sprzyja powstawaniu różnego rodzaju zaburzeń.

Ciąża to również stres

Na skali nazwanej przez naukowców Skalą Ponownego Przystosowania Społecznego ciąża znalazła się na liście z liczbą 40 punktów na 100 możliwych, obok takich sytuacji życiowych, jak odejście na emeryturę lub zapadniecie na jakąś chorobę członka rodziny. Również chociaż żadna z matek do tego się nie przyzna na forum publicznym, to faktem jest, że ponad połowa z nich podczas ciąży przechodziła coś w rodzaju depresji związanej ze zmianą, jaka ma nastąpić. Część kobiet dostaje depresji również tuż po porodzie, chociaż o tym fakcie mówi się nieco częściej.

Niechęć do narodzonego dziecka

Wiele matek tuż po porodzie odczuwa niechęć do swojego dziecka i jest to stanem zupełnie normalnym. Związane jest to również z samym porodem, szczególnie w sytuacji, kiedy kobieta nie ma przy sobie kogoś zaufanego, z kim może na ten właśnie temat porozmawiać – chodzi o obecność lekarza czy innej kobiety, która przechodziła przez to samo. Kobietom w takich sytuacjach potrzebne jest wsparcie, aby nie czuły wstydu, gdyż takie negatywne uczucia mijają.

Joanna Kowalska (Author)